Eskaintzen ditugun zerbitzuak

Harrera eta diagnostiko soziala

ATERPETXEA GAUEKO ZENTROA
Informazioa, aholkularitza eta tramitazio juridiko legala
Ostatua eta oinarrizko. Premien estaldura: dutxak, goxariak, arropa garbiketa…

EGUNEKO ZENTROA
Gizarte trebeziak. Gaztelania ikasketa
Gizarte laguntza

ETXEBIZITXA TUTELATUAK
Trebakuntzarako eta enplegurako orientazioa
Esku hartze bio-psico-sozio-hezitzailea

BITARTEKOTZA-PISUAK
Aisialdia eta animazioa soziokulturala. Komunitate partaidetza.

En este documento se describe de forma detallada todo el proceso de nuestros servicios.

Prosezuen Mapa