Gardentasuna

GARDENTASUNA

Hirugarren sektorearekin lotutako legedia:

 • 17/1998 Legea, ekainaren 25ekoa, Boluntarioei buruzkoa (Euskadi).
 • 1/2002 Lege Organikoa, martxoaren 22koa, Elkartzeko Eskubidea arautzekoa.
 • 7/2007 Legea, ekainaren 22koa, Euskadiko Elkarteei buruzkoa.
 • 12/2008 Legea, abenduaren 5ekoa, Zerbitzu Sozialei buruzkoa (Euskadi).
 • 19/2013 Legea, abenduaren 9koa, gardentasunari, informazio publikoa eskuratzeko bideari eta gobernu onari buruzkoa.
 • 1/2016 Foru Araua, otsailaren 17koa, Bizkaikoa, gardentasunari buruzkoa (BAO 2016/02/24).
 • 8/2015 Lege Organikoa, uztailaren 22koa, haur eta nerabeak babesteko sistema aldatzekoa.
 • 1/1996 Lege Organikoa, urtarrilaren 15ekoa, Adin Txikikoen Babes Juridikoari buruzkoa eta Kode Zibila eta Prozedura Zibilaren Legea partzialki aldatzekoa.
 • 26/2015 Legea, uztailaren 28koa, Haurrak eta Nerabeak Babesteko Sistema aldatzekoa.
 • 4/2015 Legea, apirilaren 27koa, Delituaren Biktimaren Estatutuarena.
 • 43/2015 Legea, urriaren 9koa, Gizarte Ekintzako Hirugarren Sektorearena.
 • 45/2015 Legea, urriaren 14koa, Boluntariotzarena.
 • 6/2016 Legea, maiatzaren 12koa, Euskadiko Hirugarren Sektore Sozialari buruzkoa.

Organigrama:

 

Erakunde egitura:

Informazio ekonomikoa

 

 

Auditoretzak

Lagun Artean Harrera Zentroak sistematikoki eta urtero ikuskatzen ditu bere programek gizartean duten eraginaren alderdi desberdinak, eta baita bere kudeaketa ekonomikoa ere, proiektuaren zintzotasuna, eraginkortasuna eta efizientzia bermatzeko helburuz.

 • Auditoretza ekonomikoa:

Auren Auditores Norte, S.L.-k gure kontuak ikuskatzen ditu urtero, elkartearen ondarearen eta finantza-egoeraren irudi zehatza adierazten dutela egiaztatzeko, eta baita gure eragiketen emaitzak ziurtatzeko ere.

2011 Auditoretza Txostena 2012 Auditoretza Txostena Auditoretza Txostena2013 
2014 Auditoretza Txostena 2015 Auditoretza Txostena 2016 Auditoretza Txostena
2017 Auditoretza Txostena
 2018 Auditoretza Txostena

 

 2019 Auditoretza Txostena
 • Gizarte auditoretza:

Ekonomia Alternatibo eta Solidarioaren Sarearen (REAS) bidez, urtero gure Elkartearen gizarte eraginkortasuna eta gure helburuekiko duen jarrera etikoa ebaluatzen ditugu, gure emaitza solidarioak eta gizartekoak hobetu ditzagun.

Jardueren memoria eta memoria ekonomikoa

2016. Urteko Memoria

2017. Urteko Memoria

2018. Urteko Memoria

2019. Urteko Memoria                            2020. Urteko Memoria

Kudeaketa Aurreratua

2017ko abenduaren 12an, Lagun Artean erakundeak Kudeaketa Aurreratuaren Diploma lortu zuen Euskaliteko ebaluazio-klubak egindako kanpo-kontrastean. Horrela, Eusko Jaurlaritzak lortutako maila aitortzen du, eta berrikuntzaren eta kudeaketa hobetzearen bidean jarraitzera animatzen du. 2020ko uztailean, kontraste berri baten bitartez, kalitatearen konpromisoa berrituko dugu.

 Berintasun Plana: 

Egun, Lehen Berdintasun Plana garatzen ari gara, 2014tik Emakunde Emakumearen Euskal Erakundearen erakunde kolaboratzailearen ziurtagiria dugula.

2014-2018 I Berdintasun Plana

 2019-2021 II Berdintasun Plana

 

Ingurumen Plana

 Baliabide materialen erabilera etikoa eta arduratsua sustatzen dugu kontsumo jasangarrirako eta ingurugiroa errespetatzeko alternatibak ezarriz.

I Ingurumen Plana