Kolaboratu

Bazkidetu

Aldian aldiko ekarpen ekonomikoa eginez gure lanaren partaide eta euskarri izango zara

Dohaintza

Unean uneko ekarpena eginez ere lagun dezakezu

Legatu solidarioa

Izendatu Lagun Artean zure testamentuaren onuradun

Enpresak

Zure enpresa modu askotara izan daiteke gure gizarte-ekintzaren lankide edo partaide

Kanpainak

Parte hartu gure kanpainetan

Boluntariotza

Denbora, solidaritatea eta maitasuna eskain ditzakezu gure proiektuetako edozeinetan

Talentua

Lagun Arteanen lan egin nahi duzu?

Bazkidetu

Aldian aldiko ekarpen txiki bat eginez, egoera zaurgarrienean daudenei laguntzen jarrai dezagun berma dezakezu. Zeuk erabaki zenbatekoa: denik eta txikiena izanda ere, oso lagungarria izango da. Zure dirua oso-osorik bideratuko da gure proiektuetara; nagusiki, elikagaiak, alokairuak, hornigaiak, profesionalen soldatak, etab. ordaintzera. Gainera, zure ekarpenak desgrabatu egiten du errenta-aitorpenean. Ehunekoa aldatu egin daiteke ekitaldiaren arabera. 2021ean, adibidez,45ekoa izan zen, Lagun Artean lehentasunezko jarduerak egiten diharduen onura publikoko entitatea baita. 

Bazkidetu

Nahi izanez gero, berritasun guztien jakinean jarriko zaitugu WhatsAppeko kanal baten bidez (astean mezu bat, gehienez)

Dohaintza

Ekarpen txiki bat eginez, egoera zaurgarrienean daudenei laguntzen jarrai dezagun berma dezakezu. Zeuk erabaki zenbatekoa: denik eta txikiena izanda ere, oso lagungarria izango da. Zure dirua oso-osorik bideratuko da gure proiektuetara; nagusiki, elikagaiak, alokairuak, hornigaiak, profesionalen soldatak, etab. ordaintzera. Gainera, zure ekarpenak desgrabatu egiten du errenta-aitorpenean. Ehunekoa aldatu egin daiteke ekitaldiaren arabera. 2021ean, adibidez, 45ekoa izan zen, Lagun Artean lehentasunezko jarduerak egiten diharduen onura publikoko entitatea baita.

Egin dohaintza

bizum kausa solidario baterako dohaintza   kanpainaren kodea: 03536

Dohaintza bizum edo intsuldaketa bidez egin baduzu, bete formulazio hau zure datuekin, eta dohaintzaren egiaztagiria bidaliko dizugu

Legatu solidarioa

Gero eta jende gehiagok hartzen du bere konpromiso solidarioa denboran luzatzeko erabakia. Testamentu solidarioa eginez, bermatu egiten duzu zu ez zaudenean ere zure ondasunen edo ondarearen bidez zure konpromiso solidarioari eustea. Erraz egiten da, eta zure nahiak nahiz zure oinordekoen eskubideak errespetatzen ditu.

Nola egin behar dut?

1. Jaso informazioa, eta hausnartu

Pentsatu zer utzi nahiko zenukeen eta zer baldintzatan. Zure dohaintzak, denik eta txikiena izanda ere, inpaktua izango du laguntza ematen diegun pertsonen bizitzan. Informazio gehiago jaso edo zalantzarik argitu nahi izanez gero, lege-aholkularitza eskaintzen dizugu, doan eta erabateko konfidentzialtasunaz.

2. Joan notariotzara

Testamentu solidarioa idazteko, hitzordua eskatu behar duzu notariotzan. Testamentuak 50 euroko kostua izaten du, gutxi gorabehera. Horrela, etorkizunean zure borondatea zorrotz beteko dela bermatuko duzu. Testamentua egiteko, Lagun Artean elkartearen datuak beharko dituzu.

Centro de Acogida Lagun Artean

IFK: G-48168868

Julio Urquijo 5 48014 – Bilbao

3. Jakinarazi elkarteari

Zure borondatea bete ahal izan dezagun, jakinaraz iezaguzu. Guri ez ezik, kontatu zure konfiantzako norbaiti, unea iritsitakoan Lagun Artean elkartearekin harremanetan jar dadin.

Zer utz dezaket herentzian?

Herentzia osoa edo parte bat

Zure herentziaren ehuneko bat utz dezakezu elkartearen izenean, edo Lagun Artean izendatu oinordeko bakar.

Finantza-ondasunak

Diru kopuru zehatza, kontu korronteetan, baloretan, bonutan, akziotan eta abarretan.

Ondasun higiezinak

Apartamentuak, lursailak, garajeak, eraikinak, etab.

Ondasun higigarriak

Artelanak, autoak eta bestelako objektu baliotsuak

Ohiko galderal

Entitate edo pertsona jakin bati esleitzea ondasunak, prestazioak, ondareen ehuneko jakin bat…

Dohaintzan ematen diren ondasunei “legatu” deritze, eta legatua bereizi egiten da herentziatik, oinordekoen artean bana ez dadin. Legatua entitate solidario bati uzten zaionean, “legatu solidarioa” deritzo. Legatu bat uzteko, ezinbestekoa da testamentua egitea eta testamentuan berariaz adieraztea legatuaren xehetasunak. 

Legatuak inola ere ezin dio erasan oinordekoen seniparteari. Hain zuzen ere, senipartea legeak oinordeko jakin batzuentzat gordetzen duen ondasunen partea da, eta, hortaz, testamentua egiten duenak ez dauka parte hori nahierara erabiltzerik.

Lehenik, hausnartu eta jaso informazioa, zure borondatearen eta inguruabar pertsonalen arabera hartu ahal izateko erabakia. Hala nahi izanez gero, Lagun Artean elkarteak aholkularitza emango dizu, doan eta erabateko konfidentzialtasunaz.

Zer egin erabakita daukazunean, hitzordua eskatu behar duzu notario baten bulegoan. Han idatziko dute testamentua, zure borondatea errespetatuz eta lege-esparruarekin bat etorrita, betiere. Izapide horrek 50 € inguruko kostua du. Testamentua idaztean Lagun Artean elkartearen datuak eskatuko dizkizute.

Testamentua idatzitakoan, sinatu egin behar duzu. Komeni da ongi irakurtzea, ziurtatzeko zure nahiaren arabera jasota dagoela dena. Azkenik, kopia bat emango dizute, eta komeni da kopia hori toki seguruan gordetzea.

Era berean, komenigarria da elkarteari testamentua jakinaraztea edo testamentuaren kopia sinple bat bidatzea. Kopia sinplea testamentuaren fotokopiaren antzeko zerbait da. Kopia baimenduarekin duen alde bakarra da kopia sinpleak edukia erakusten duela baina ez duela horren fede ematen. Lagun Artean elkarteak une oro bermatzen ditu pribatutasuna eta konfidentzialtasuna zure testamentuarekin eta datu pertsonalekin zerikusia duen guztian.

Bai. Izan ere, nahierara erabil dezakezu zure ondarearen parte bat. Euskal Autonomia Erkidegoari dagokionez, bi heren dituzu erabilgarri. Beste toki batzuetan, heren bat baino ez da. Libre xedatzeko partea deritzo. Hain zuzen ere, legeak dio herentzia hiru partetan banatzen dela:

Herentziaren parteak

Azalpena

Euskadi

Beste toki batzuk

Senipartea

Seme-alaben artean banatzen da, zati berdinetan. Haiek hilda egonez gero, haien ondorengoek jasoko dute herentzia, zati berdinetan banatuta. Nahita ere, testamentua egiten duenak ez dauka parte hori nahi bezala xedatzerik.

1/3

1/3

Hobekuntzakoa

Testamentua egiten duenak bere ondorengoen artean banatu behar du, baina ez nahitaez zati berdinetan. Pertsona jakin bat mesedetu daiteke besteen kalterako izan arren.

0

1/3

Libre xedatzekoa

Parte honi buruz erabateko askatasunez erabaki daiteke. Testamentua egiten duenak nahi duenari utz diezaioke, izan bere ondorengoa nahiz ez; adibidez, erakunde solidario bati.

2/3

1/3Legeak hildakoaren ondarearen parte bat behintzat heredatzeko eskubidea aitortzen dien pertsonak dira. Hain zuzen ere, “senipartea” deritzona.

Pertsona horiek dira, lehenik, seme-alabak (berezkoak nahiz adoptatuak, ezkontidearenak eta ezkontzaz kanpokoak) eta haien ondorengoak (bilobak, etab.); eta, halakorik ez bada, gurasoak eta goragoko senideak.

Bestalde, alargunak legez ezarrita dagoenaren arabera heredatuko du.

Ez badago derrigorrezko oinordekorik, askatasunez xedatu daiteke ondare guztia testamentua egitean.

Nahi beste aldiz eta nahi bezala alda daiteke testamentua, eta ez da beharrezkoa horretarako arrazoi edo kausa jakinik izatea. Notarioarekin harremanetan jarri eta testamentu berria idatzi besterik ez duzu egin behar. Behin baino gehiagotan testamentua eginez gero, egindako azkena izango da legezkoa.

Modu desberdinetan, zure egoeraren arabera:

  • Lagun Artean elkarteari zerbait zehatza utz diezaiokezu (legatu solidarioa). Izan daiteke dirua, ondarearen balio osoaren gaineko ehuneko bat, ondasun higiezinak nahiz bestelako ondasunak (artelanak, zaharkinak, bitxiak, etab.).
  • Ondasunak pertsona edo erakunde bati baino gehiago utzi nahi izanez gero, oinordekokide izenda dezakezu Lagun Artean, eta testamentuan adierazi kide horietako bakoitzari zer ondasun edo ehuneko esleitu nahi diezun.
  • Lagun Artean oinordeko unibertsal izenda dezakezu, eta hari utzi legeak baimentzen dituen zure ondasun, eskubide eta akzio guztiak.

Lagun Artean pertsona juridikoa da, eta, hortaz, ez dago oinordekotza-zergaren mende. Bestalde, irabazi-asmorik gabeko eta onura publikoko aitortutako organizazioa garenez, oinordekotza-zergatik salbuetsita daude herentzia eta legatu modura jasotzen ditugun sarrerak. Horrek esan nahi du Lagun Artean elkarteari uzten diozun zenbatekoari ez zaiola zerga horren araberako zenbatekorik kenduko.

Identifikazio datu hauek beharko dituzu:

  • Identifikazio legala: Centro de Acogida Lagun Artean (IFK: G-48168868)
  • Zerga-helbidea: Julio Urquijo, 5-lonja, 48014-Bilbo

Pertsona hiltzen denean, notarioa behartuta dago testamentuen edukiaren berri ematera hartan agertzen diren entitateei, izan testamentu betearazlearen bidez nahiz oinordekoen bidez. Edonola ere, testamentuaren partiketa egitean, bertan egon behar dute testamentuan agertzen diren pertsona eta entitate onuradun guztiek. Bestela, ezingo da partiketa egin. 

Edonola ere, gure elkartea zure testamentuan sartzea erabakitzen baduzu, eskertuko genizuke guri jakinaraztea. Horrela, nahi izanez gero, zuzeneko harremana izango dugu zurekin eta gure lanaren berri eman ahal izango dizugu.

Zendutakoak testamenturik egin ez badu, legeak izendatzen ditu oinordekoak, ahaidetasunaren araberako ordenan. Legezko oinordekorik ez badago, legeak Estatua izendatzen du oinordeko.

Bai, inolako arazorik gabe. Horretarako, aseguru-enpresari adierazi besterik ez duzu egin behar. Kasu horretan ere, eskertuko genizuke zure erabakiaren berri ematea elkarteari, unea iristean zure erabakia gauzatu dezagun.

Aholkularitza behar dut

Deitu, edo utzi zure datuak eta guk deituko dizugu, nahiago duzunean. Lege-aholkularitza eskainiko dizugu, doan eta erabateko konfidentzialtasunaz.

Enpresak

Zure enpresak solidaritatearekiko eta gizarte justiziarekiko kezka badu, gure elkarteak lagundu zaitzake. Izan ere, Lagun Artean elkarteak lankidetza-ekintzak sustatzen ditu solidaritate, justizia, errespetu eta berdintasunaren balioekin bat egiten duten enpresekin, haien konpromiso korporatiboa Enpresen Gizarte Erantzukizunaren arloko ekintzetara bideratzeko.

Zer ekarpen egingo duzuen

Zer jasoko duzuen

Kanpainak

Europa osoan gero eta pertsona gehiago bizi dira kalean. Etxerik gabeko Pertsonekin lanean diharduten Organizazio Nazionalen Europar Federazioaren (FEANTSA) kalkuluen arabera, EB osoan 700.000 lagun baino gehiagok lo egiten dute kalean edo aterpetxeetan. 2022an, 661 lagun zenbatu ziren gau batean Euskadin kalean, horietatik 251 Bilbon; baina jakina da gehiago direla.

Lagun Artean elkartearen bidez, ahal dugun guztiei laguntza ematen saiatzen gara, baina ezinezkoa zaigu denei aterpea ematea; hala ere, gutxienez otordu bero bat eta epeltzeko arropa eskaintzeko ahalegina egiten dugu. Kanpaina honen bidez, hain zuzen ere, egoera onean dauden mantak eta lozakuak bildu, eta beharra dutenei banatzen dizkiegu, gauak epelago igaro ditzaten.

Erabiltzen ez dituzun horiek gure egoitzara ekar ditzakezu astelehenetik ostiralera, 09:00etatik 14:00etara.

Boluntariotza

Boluntariotza gizarte hobe bat eraikitzeko ekarpena egiteko bideetako bat da. Elkartasunaren, berdintasunaren eta justiziaren balioekin bat egiten baduzu, eta zure denbora eta ezagutzak horien alde baliatu nahi badituzu, zain gauzkazu.

Zer egin zenezake?

Talentua

Lagun Artean elkartearen lantaldeak etxerik gabeko pertsonei harrera egin eta laguntza ematen diegu, haien bizi-kalitatea, autonomia eta gizarteratzea hobetzea helburu hartuta. Sentsibilizazio- eta salaketa-ekintzak ere egiten ditugu, gizarte justu eta inklusiboa eraikitzeko. Gure proiektuarekin bat egin nahi baduzu, bidal iezaguzu zure curriculuma formulario honen bidez: